Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
27.9.2022 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (69 kB, PDF)
28.6.2022 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (177 kB, PDF)
2.6.2022 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (154 kB, PDF)
Rozvaha (109 kB, PDF)
Příloha (119 kB, PDF)
24.5.2022 Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2021
Obsah (390 kB, PDF)
Výkaz Fin 2-12 (248 kB, PDF)
10.5.2022 10.5.2032 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2022
Obsah (107 kB, PDF)
28.4.2022 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Obsah (545 kB, PDF)
15.3.2022 Zrušení položky 1340 a 5193 již schváleného rozpočtu pro rok 2022
Obsah (319 kB, PDF)
4.1.2022 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2022
Obsah (61 kB, PDF)
4.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2023 - 2025
Obsah (800 kB, PDF)
4.1.2022 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Obsah (534 kB, PDF)
7.12.2021 VaK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
Obsah (207 kB, PDF)
7.12.2021 Návrh střednědobého výhledu DSO VaK Znojemsko na období 2023 - 2025
Obsah (104 kB, PDF)
16.9.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (355 kB, PDF)
3.6.2021 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2020 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (154 kB, PDF)
Rozvaha (110 kB, PDF)
Příloha (119 kB, PDF)
1.12.2020 VAK - Návrh rozpočtu na rok 2021
Obsah (991 kB, PDF)
4.8.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (887 kB, PDF)
9.6.2020 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF)
Rozvaha (104 kB, PDF)
Příloha (114 kB, PDF)
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška (1712 kB, PDF)
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (663 kB, PDF)
28.11.2019 31.12.2022 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
Obsah (441 kB, PDF)
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (870 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
9.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (1202 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)