Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
11.4.2024 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Obsah (504 kB, PDF)
11.4.2024 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2023
FIN 2-12 M (245 kB, PDF)
10.4.2024 Oznámení záměru směny pozemků
Obsah (108 kB, PDF)
10.4.2024 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti parc.č. 3017
Obsah (282 kB, PDF)
8.4.2024 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského parlamentu na území České republiky
Obsah (200 kB, PDF)
18.3.2024 VPS o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
Obsah (189 kB, PDF)
21.2.2024 FÚ pro JMK - daň z příjmů fyzických osob
Infolinka - Znojmo (93 kB, PDF)
14.12.2023 VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (187 kB, PDF)
13.12.2023 Hromadné oznámení - Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ
Obsah (126 kB, PDF)
12.12.2023 Rozpočet MŠ Těšetice na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 - 2026
Obsah (217 kB, PDF)
11.12.2023 Schválený rozpočet obce Těšetice na rok 2024
Obsah (63 kB, PDF)
11.12.2023 Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2025 - 2027
Obsah (135 kB, PDF)
Komentář (116 kB, PDF)
2.8.2023 Veřejná vyhláška - Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu
Obsah (127 kB, PDF)
25.5.2023 Veřejnoprávní smlouva č. 1721/2022 uzavřená mezi městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností
Obsah (232 kB, PDF)
15.12.2022 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2023
Obsah (63 kB, PDF)
15.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 - 2026
Obsah (765 kB, PDF)
15.12.2022 Rozpočet MŠ Těšetice na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Obsah (216 kB, PDF)
27.9.2022 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (69 kB, PDF)
10.5.2022 10.5.2032 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2022
Obsah (107 kB, PDF)
28.4.2022 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Obsah (545 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)