Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
25.6.2020 Záměr na prodej pozemků parc.č. 3428, 3425, 3422, 3418, 3417, 3415 a 3414
Obsah (682 kB, PDF)
18.6.2020 9.7.2020 Opatření obecné povahy
11.6.2020 25.6.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (431 kB, PDF)
9.6.2020 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF)
Rozvaha (104 kB, PDF)
Příloha (114 kB, PDF)
28.5.2020 16.6.2020 Záměr na prodej pozemků parc.č. 3431, 3428, 3425, 3422, 3418, 3417, 3415 a 3414
Obsah (688 kB, PDF)
28.5.2020 16.6.2020 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška (551 kB, PDF)
14.5.2020 26.6.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení
Veřejná vyhláška (1120 kB, PDF)
14.5.2020 28.5.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (477 kB, PDF)
7.5.2020 30.6.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení
Veřejná vyhláška (1101 kB, PDF)
7.5.2020 9.6.2020 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2019
Obsah (2499 kB, PDF)
Výkaz Fin 2-12 (512 kB, PDF)
30.4.2020 14.5.2020 Oprava a rozšíření hřbitova Těšetice
23.4.2020 28.5.2020 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam
Veřejná vyhláška (473 kB, PDF)
23.4.2020 14.5.2020 Záměr na prodej pozemků parc.č. 3444 a 3441
Obsah (590 kB, PDF)
23.4.2020 14.5.2020 Záměr na prodej pozemků parc.č. 3431, 3428, 3425, 3422, 3418, 3415 a 3414
Obsah (678 kB, PDF)
23.4.2020 14.5.2020 Oznámení záměru pronájmu části nemovitosti
Obsah (543 kB, PDF)
9.4.2020 30.4.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení a seznámení s podklady rozhodnutí
Veřejná vyhláška (1913 kB, PDF)
9.4.2020 24.4.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (349 kB, PDF)
7.4.2020 12.5.2020 Veřejná vyhláška - Hromadný předpisný seznam
Veřejná vyhláška (472 kB, PDF)
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška (1712 kB, PDF)
2.4.2020 14.4.2020 KD Těšetice - zateplení fasády stávajícího objektu
24.3.2020 8.4.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (315 kB, PDF)
19.3.2020 Nařízení_roušky
Obsah (149 kB, PDF)
16.3.2020 23.6.2020 DANÍŽ - Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Výkaz FIN (3816 kB, PDF)
16.3.2020 23.6.2020 DANÍŽ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 až 2025
Obsah (260 kB, PDF)
16.3.2020 23.6.2020 DANÍŽ - Návrh rozpočtu svazku na rok 2020
Obsah (250 kB, PDF)
10.3.2020 26.3.2020 Záměr na prodej pozemku
Obsah (290 kB, PDF)
6.3.2020 16.4.2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 ÚP Těšetice
Veřejná vyhláška (550 kB, PDF)
13.2.2020 13.5.2020 Oznámení o zamýšleném převodu
Oznámení (367 kB, PDF)
13.2.2020 5.3.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (623 kB, PDF)
4.2.2020 5.2.2021 Výzva majitelům hrobových míst
Výzva (381 kB, PDF)
30.1.2020 18.2.2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí neodkladné odstranění stavby
Rozhodnutí (917 kB, PDF)
23.1.2020 11.2.2020 Záměr na prodej dřeva
Obsah (328 kB, PDF)
16.1.2020 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Oznámení (354 kB, PDF)
9.1.2020 26.1.2020 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Pozvánka (352 kB, PDF)
2.1.2020 21.1.2020 Záměr na prodej pozemků parc. č. 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4202, 4203 a 4204/1
Obsah (772 kB, PDF)
2.1.2020 21.1.2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 4152
Obsah (481 kB, PDF)