Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
27.1.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (893 kB, PDF)
Příloha (340 kB, PDF)
18.1.2022 29.1.2022 Pozvánka na zastupitelstvo obce
Obsah (187 kB, PDF)
4.1.2022 OZV č. 3/2021, kterou se zrušuje OZV obce Těšetice č. 4/2019
Obsah (340 kB, PDF)
4.1.2022 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2022
Obsah (61 kB, PDF)
4.1.2022 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2023 - 2025
Obsah (800 kB, PDF)
4.1.2022 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Obsah (534 kB, PDF)
7.12.2021 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (196 kB, PDF)
7.12.2021 VaK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
Obsah (207 kB, PDF)
7.12.2021 Návrh střednědobého výhledu DSO VaK Znojemsko na období 2023 - 2025
Obsah (104 kB, PDF)
9.11.2021 Návrh rozpočtu obce Těšetice - závazné ukazatele, rok 2022
Obsah (645 kB, PDF)
9.11.2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice na roky 2023 - 2025
Obsah (803 kB, PDF)
9.11.2021 MŠ Těšetice - Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023 - 2024
Obsah (783 kB, PDF)
19.10.2021 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (381 kB, PDF)
16.9.2021 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (355 kB, PDF)
3.6.2021 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2020 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (154 kB, PDF)
Rozvaha (110 kB, PDF)
Příloha (119 kB, PDF)
1.12.2020 VAK - Návrh rozpočtu na rok 2021
Obsah (991 kB, PDF)
1.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2022 - 2024
Obsah (827 kB, PDF)
1.12.2020 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2021
Obsah (89 kB, PDF)
1.12.2020 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Obsah (221 kB, PDF)
4.8.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (887 kB, PDF)
9.6.2020 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF)
Rozvaha (104 kB, PDF)
Příloha (114 kB, PDF)
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška (1712 kB, PDF)
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (663 kB, PDF)
12.12.2019 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Obsah (442 kB, PDF)
10.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020
Obsah (644 kB, PDF)
10.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2021 - 2023
Obsah (792 kB, PDF)
28.11.2019 31.12.2022 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
Obsah (441 kB, PDF)
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (870 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
9.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (1202 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)