Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
11.5.2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (1229 kB, PDF)
7.5.2021 KONKURZ na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Těšetice
Obsah (186 kB, PDF)
6.5.2021 Řád veřejného pohřebiště obce Těšetice
Obsah (1323 kB, PDF)
Ceník (60 kB, PDF)
29.4.2021 Oznámení záměru pronájmu části nemovitosti
Obsah (530 kB, PDF)
22.4.2021 27.5.2021 Veřejná vyhláška
Obsah (443 kB, PDF)
22.4.2021 Záměr na prodej pozemku parc.č. 4189
Obsah (627 kB, PDF)
31.3.2021 DANÍŽ - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Výkaz Fin 2-12 (252 kB, PDF)
31.3.2021 DANÍŽ - Návrh rozpočtu svazku na rok 2021
Obsah (250 kB, PDF)
14.1.2021 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (329 kB, PDF)
1.12.2020 VAK - Střednědobý výhled DSO VAK Znojemsko na období 2022 - 2024
Obsah (305 kB, PDF)
1.12.2020 VAK - Návrh rozpočtu na rok 2021
Obsah (991 kB, PDF)
1.12.2020 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2022 - 2024
Obsah (827 kB, PDF)
1.12.2020 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2021
Obsah (89 kB, PDF)
1.12.2020 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2022 - 2023
Obsah (221 kB, PDF)
4.8.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (887 kB, PDF)
9.6.2020 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF)
Rozvaha (104 kB, PDF)
Příloha (114 kB, PDF)
7.4.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška (1712 kB, PDF)
12.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (663 kB, PDF)
12.12.2019 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Obsah (442 kB, PDF)
10.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020
Obsah (644 kB, PDF)
10.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2021 - 2023
Obsah (792 kB, PDF)
28.11.2019 31.12.2022 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
Obsah (441 kB, PDF)
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (870 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
9.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (1202 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)