Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
20.9.2023 5.10.2023 Pozvánka na Zastupitelstvo obce Těšetice - 4.10.2023
Obsah (193 kB, PDF)
20.9.2023 9.10.2023 Informace o výběrových řízeních_MěÚ Znojmo
6.9.2023 1.1.2024 ÚZSVM - Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obsah (492 kB, PDF)
29.8.2023 12.10.2023 Veřejná vyhláška_Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JMK
Obsah (690 kB, PDF)
2.8.2023 Veřejná vyhláška - Změna sídla ohlašovny a výzva k výměně občanského průkazu
Obsah (127 kB, PDF)
25.7.2023 VAK Znojemsko - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (178 kB, PDF)
17.7.2023 Veřejné pohřebiště obce Těšetice - Ceník č. 1/2023
Obsah (106 kB, PDF)
17.7.2023 Oznámení záměru pronájmu části nemovitosti
Obsah (321 kB, PDF)
25.5.2023 Veřejnoprávní smlouva č. 1721/2022 uzavřená mezi městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesené působnosti na úseku správních činností
Obsah (232 kB, PDF)
24.5.2023 Závěrečný účet obce Těšetice za rok 2022
Obsah (439 kB, PDF)
Výkaz Fin2-12M (259 kB, PDF)
27.2.2023 2.1.2024 ÚZSVM - Seznam nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obsah (492 kB, PDF)
15.12.2022 Rozpočet Obce Těšetice na rok 2023
Obsah (63 kB, PDF)
15.12.2022 Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na roky 2024 - 2026
Obsah (765 kB, PDF)
15.12.2022 Rozpočet MŠ Těšetice na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2024 - 2025
Obsah (216 kB, PDF)
3.11.2022 31.12.2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (441 kB, PDF)
27.9.2022 Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (69 kB, PDF)
10.5.2022 10.5.2032 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2022
Obsah (107 kB, PDF)
28.4.2022 Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí
Obsah (545 kB, PDF)
4.1.2022 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2024
Obsah (534 kB, PDF)
7.12.2021 VaK Znojemsko - Návrh rozpočtu na rok 2022
Obsah (207 kB, PDF)
7.12.2021 Návrh střednědobého výhledu DSO VaK Znojemsko na období 2023 - 2025
Obsah (104 kB, PDF)
3.6.2021 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2020 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (154 kB, PDF)
Rozvaha (110 kB, PDF)
Příloha (119 kB, PDF)
1.12.2020 VAK - Návrh rozpočtu na rok 2021
Obsah (991 kB, PDF)
9.6.2020 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2019 a přílohy: Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz Fin 2-12 (148 kB, PDF)
Rozvaha (104 kB, PDF)
Příloha (114 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)