Víceúčelové zařízení

Víceúčelové zařízení obce Těšetice je nově postavený areál, ve kterém byl zatím dokončen sál, přísálí, sociální zařízení, sklad s šatnou pro personál, výčep a vstupní chodba s šatnou. Tyto prostory byly slavnostně otevřeny 13.5.2017 a od 1.8.2017 nabízeny k pronájmu. Vlastníkem a pronajímatelem je obec Těšetice.

Víceúčelové zařízení Těšetice - sál

Prostory víceúčelového zařízení jsou určeny pro rozvoj

 • kultury
 • provozování společenských akcí
 • výchovně vzdělávacích akcí
 • komerčních  činností  
 • sportovních  aktivit

Prostor VZ tvoří

 • společenský sál, přísálí
 • vstupní chodba s šatnou
 • sociální zařízení
 • sklad s šatnou pro personál
 • výčep

Sociální zázemí včetně šaten je součástí pronájmu některého z objektů zařízení.   

Pronajmout tyto prostory mají možnost všichni občané, kteří dosáhli 18 let. 

Správce

Správce víceúčelového zařízení je Marcela Zimmermannová.

Pronájem

Objednávky pronájmu lze domluvit osobně na obecním úřadě, telefonicky nebo emailem:

 • obecní úřad (tel.): 515 271 110 
 • správce VZ (tel.): 728 045 201
 • email: obec@tesetice.cz

Platba za pronájem se provádí v hotovosti na pokladně obecního úřadu v Těšeticích nebo převodem na účet obce č. 1581858359 / 0800.

Ceník služeb

Provozní řád