Sportovní areál

Sportovní areál obce Těšetice je místo, které si můžete pronajmout k uspořádání sportovních aktivit, kulturních a společenských akcí. Vlastníkem a pronajímatelem je obec Těšetice.

Sportovní areál obce Těšetice je k pronájmu pouze v období od 1. dubna do 31. října!

Prostory sportovního areálu jsou určeny pro rozvoj

 • kultury
 • provozování společenských akcí
 • výchovně vzdělávacích akcí
 • komerčních  činností  
 • sportovních  aktivit

Prostor SA tvoří

 • sportoviště
 • terasa
 • výčep
 • vstupní chodba s šatnou
 • sociální zařízení
 • sklad s šatnou pro personál

Sociální zázemí včetně šaten je součástí pronájmu areálu.   

Pronajmout tyto prostory mají možnost všichni občané, kteří dosáhli 18 let. 

Správce

Správce sportovního areálu je Antonie Trávníčková.

Pronájem

Objednávky pronájmu lze domluvit osobně na obecním úřadě, telefonicky nebo emailem:

 • obecní úřad (tel.): 515 271 110 
 • správce SA (tel.): 731 556 984
 • email: obec@tesetice.cz

Platba za pronájem se provádí v hotovosti na pokladně obecního úřadu v Těšeticích nebo převodem na účet obce č. 1581858359 / 0800.

Ceník služeb

Provozní řád