Obecní knihovna

  • Obecní knihovna je umístěna v hasičské zbrojnici.
  • Otevírací doba je každou středu od 16:00 do 18:00 hodin.
  • Knihovní fond činí 2082 knih.
  • Knihovnice je paní Mgr. Vladimíra Václavková.