Obecní knihovna

OBECNÍ KNIHOVNA TĚŠETICE

KNIHOVNICE: Mgr. Petra VELANOVÁ


PŮJČOVNÍ DOBA: STŘEDA 16:00 – 18:00 hod.

  • během měsíce se obmění knižní fond, nabídka nových knih viz. příloha
  • plánuje se výměna regálů
  • můžete vrátit již delší dobu vypůjčené knihy

Těšíme se na Vaši návštěvu!