Prohlášení o přístupnosti

Obec Těšetice se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek https://www.tesetice.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na všechny zveřejněné internetové stránky na adrese https://www.tesetice.cz.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOCX, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOCX a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout MS Word Viewer, MS Excel Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Některé starší dokumenty formátu PDF neobsahují textovou vrstvu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne 8.9.2020.
  • Prohlášení bylo revidováno dne 8.9.2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na níže uvedené kontakty.

Obec Těšetice
Těšetice 62
671 61 p. Prosiměřice

E-mail: obec@tesetice.cz
Telefon: +420 515 271 110, +420 724 183 820

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Ostatní sdělení

V případě, že je pro Vás obsah a text webových stránek obtížně čitelný můžete si jej zvětšit pomocí nástroje Vašeho prohlížeče. V nejběžněji užívaných prohlížečích lze obsah a text zvětšovat a zmenšovat použitím klávesových zkratek "CTRL" - "+" a "CTRL" - "-".