Obec a okolí

Těšetice jsou samostatnou katastrální obcí 9 km severovýchodně od Znojma na hlavní silnici směrem do Moravského Krumlova. Únanovský potok protékající Těšeticemi od západu k východu, dělí obec na část severní - menší a část jižní - větší. Severozápadně nad obcí bylo objeveno a prozkoumáno staré sídliště dávných obyvatel. Jihovýchodně se nachází objekty Pomony a.s. Poslední výběžky Českomoravské vysočiny končí planinou Jevišovickou a u Těšetic přechází v úrodnou rovinu, s nadmořskou výškou 236 metrů.

Těšetice leží na rozhraní útvaru prahorního a mladších třetihor (miocen). Nejvyšší bod v okolí je v lese Purkrábka (na západ) "Deblínek", který je 355 metrů nad mořem. Lesy jsou západně od Těšetic, většinou smíšené, ale nejsou však v katastru obce. Zde je jen několik akátových hájků, při potoku vrby, olše.

Pohled na kostel

Se Znojmem a okolím jsou Těšetice spojeny dobrou okresní silnicí. Přepravu obstarávají autobusy Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, které jezdí několikrát denně oběma směry. V obci se nachází dvě autobusové zastávky a veřejná telefonní budka. Nejbližší železniční stanice je v Hodonicích - 8 km a ve Znojmě - 9 km. Poštovní úřad je v Prosiměřicích - 3 km a denní donášku pošty obstarává poštovní doručovatelka uvedeného úřadu. Obec je plně vybavena inženýrskými sítěmi (plynofikací, odpadní kanalizací včetně vlastní čističky, vodovodem a telefonní sítí).

Podnebí je mírné, průměrná roční teplota asi + 8 °C. Ročních srážek dešťových kolem 450 mm, což nasvědčuje tomu, že jsou zde suchá léta a mokrých roků je velmi málo.

V obci je mateřská škola, která vznikla přebudováním dětských jeslí, které byly v roce 1969 zrušeny. Provoz v adaptované budově začal 3. září 1973.

Obecní úřad je od listopadu 1990 - prvních demokratických voleb - samostatný a do samosprávy je voleno 7 zastupitelů z řad občanů obce.

Pro kulturní akce byl vybudován kulturní dům v hodnotě 1.000.000,- Kč, který byl slavnostně otevřen dne 8. května 1960. V letech JZD Mír Práče, byl přebudován nákladem 2.500.000,- Kč na kinokavárnu. Dne 9. srpna 1995 však z dosud nevyjasněných příčin vyhořel a přestože se krátce začalo s jeho úplnou obnovou ( v roce 1996), tak z finančních důvodů byla stavba přerušena a čeká na dokončení, společně s přebudovávanými klubovnami, kde by měla být samoobsluha Jednoty a jednopokojové byty.

U potoka, při okresní silnici se nachází hasičská zbrojnice, kde je umístěna strojní stříkačka a potřebný materiál sloužící k lokalizaci požáru. Nachází se zde dočasně přemístěná obecní knihovna. Pro sportovní vyžití bylo v roce 1951 vybudováno hřiště pro kopanou a o dva roky později dokončen plavecký bazén o rozměru 15 x 46 metrů. Tento však byl pro nevyhovující stav přebudován a v roce 1978 předán znovu k užívání. Původní šatny TJ Sokol Těšetice, byly rovněž přebudovány v současné restaurační zařízení s terasou a novými záchody a to v roce 1994. Ke službám obyvatel slouží dvě soukromé hospody a obchod se smíšeným zbožím Jednoty se sídlem v Moravském Krumlově.

Výměra obce činila v roce 1951 701 hektarů. Z toho orné půdy bylo 577 ha, připadající na JZD 460,34 ha, záhumenky družstevníků 24,90 ha a soukromý sektor 91,76 ha. V zemědělství vynikala obec v obilnářství, zelinářství, vinařství a sadařství. Krásný býval pohled nejen na lány výborné pšenice, ječmene, žita, kukuřice, ale i cukrovky a brambor. Od roku 1952 se pěstoval s velkým úspěchem po delší dobu tabák a paprika. Pěstování výborných znojemských okurek se stalo tradicí. Jedinečná a nádherná na pohled je vinice severně od obce. Západně od obce na rozloze 90 ha se rozprostírá sad Pomony a.s. Těšetice, ve kterém se pěstují třešně, višně, jabloně a bohatá bývá úroda meruněk a broskví. Sadařství a vinařství stojí v Pomoně a.s. Těšetice na prvním místě.

Z lovné zvěře zaujímá první místo zajíc, koroptev, bažant a v lese srnci a zbytky jelenů. Ze zvěře škodné - dravců srstnatých - se v okolí vyskytuje hlavně liška, tchoř a méně kuna. Z pernatých dravců škodí nejvíce jestřáb, krahujec, káně obecná a v zimě káně rousná. Vyskytuje se i užitečná poštolka. Některý rok se zhoubně vyskytují myši a není vzácností větší výskyt syslů.