Organizační struktura

Obecní úřad Těšetice

Funkce

Jméno

Telefon

E-mail

Starosta

Pavel Worbis

+420 515 271 110
+420 725 529 805

starosta@tesetice.cz

Účetní

Ing. Radmila Veselá

+420 515 271 110       

obec@tesetice.cz

ucetni@tesetice.cz

Podatelna

Žaneta Žiačková

+420 725 402 308

podatelna@tesetice.cz

administrativa@tesetice.cz

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

 • Starosta: Pavel Worbis
 • Místostarosta: Ing. Zdeněk Nekula
 • Členové zastupitelstva:
  • Vilém Jelen
  • Vincent Beleš
  • MUDr. Jiřina Hesová Němečková
  • Ladislav Večeřa
  • Jiří Zápotočný

Finanční výbor

 • Předseda: Vilém Jelen
 • Členové:
  • Ing. Marian Culek
  • MUDr. Jiřina Hesová Němečková
  • Mgr. Petra Velanová
  • Stela Doležalová

Kontrolní výbor

 • Předseda: Vincent Beleš
 • Členové:
  • MgA. Martina Culek Mašková
  • Ladislav Večeřa
  • Pavlína Polická
  • Jiří Zápotočný