Vybudování přístupové plochy k OÚ Těšetice spolufinancované Jihomoravským krajem