Vybavení obecní knihovny spolufinancováno Jihomoravským krajem