Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin