Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje