Archiv úřední desky 2019

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
19.12.2019 16.1.2020 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (423 kB, PDF)
12.12.2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
Obsah (663 kB, PDF)
12.12.2019 MŠ Těšetice - Rozpočet na rok 2020 a Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2022
Obsah (442 kB, PDF)
10.12.2019 Schválený rozpočet na rok 2020
Obsah (644 kB, PDF)
10.12.2019 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Těšetice na roky 2021 - 2023
Obsah (792 kB, PDF)
5.12.2019 22.12.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (364 kB, PDF)
3.12.2019 17.12.2019 VAK - Střednědobý výhled ZSO VAK Znojemsko na období 2021 - 2023
Obsah (238 kB, PDF)
3.12.2019 17.12.2019 VAK - Návrh rozpočtu na rok 2020
Obsah (647 kB, PDF)
28.11.2019 19.12.2019 OZV č. 4/2019, o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce
Obsah (479 kB, PDF)
28.11.2019 19.12.2019 OZV č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obsah (708 kB, PDF)
28.11.2019 19.12.2019 OZV č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Obsah (589 kB, PDF)
28.11.2019 19.12.2019 OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obsah (702 kB, PDF)
28.11.2019 31.12.2022 Informace o uzavřených veřejnoprávních smlouvách
Obsah (441 kB, PDF)
14.11.2019 30.11.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (689 kB, PDF)
12.11.2019 29.11.2019 DANÍŽ - Pozvánka na valnou hromadu  Přílohy: Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření, RO č. 1,dotazník, vyúčtování exkurze
Obsah (419 kB, PDF)
RO č. 1 (214 kB, PDF)
dotazník (204 kB, PDF)
5.11.2019 MŠ Těšetice - Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021 - 2022
Obsah (493 kB, PDF)
5.11.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Těšetice na roky 2021 - 2023
Obsah (813 kB, PDF)
5.11.2019 Návrh rozpočtu Obce Těšetice - závazné ukazatele, rok 2020
Obsah (656 kB, PDF)
24.10.2019 12.11.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 185/2
Obsah (519 kB, PDF)
24.10.2019 12.11.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 4193 a parc. č. 4211
Obsah (662 kB, PDF)
15.10.2019 15.11.2019 Veřejnoprávní smlouva č. 802/2019
Obsah (583 kB, PDF)
8.10.2019 25.10.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (374 kB, PDF)
26.9.2019 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Obsah (413 kB, PDF)
24.9.2019 14.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení
Obsah (791 kB, PDF)
19.9.2019 5.10.2019 Oznámení o zahájení správního řízení a výzva k odstranění vraku
Obsah (695 kB, PDF)
10.9.2019 27.9.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (367 kB, PDF)
10.9.2019 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Únanovka, úprava koryta
Obsah (1230 kB, PDF)
10.9.2019 Oznámení o zahájení prací - Únanovka, úprava koryta
Obsah (813 kB, PDF)
3.9.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (870 kB, PDF)
27.8.2019 27.8.2029 Seznam nemovitých věcí - vlastník není dostatečně označen
Obsah (506 kB, PDF)
13.8.2019 10.10.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci
Obsah (423 kB, PDF)
8.8.2019 23.8.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (367 kB, PDF)
30.7.2019 15.8.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 82/8
Obsah (290 kB, PDF)
16.7.2019 26.9.2019 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech - 2019
Obsah (412 kB, PDF)
11.7.2019 26.7.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (359 kB, PDF)
27.6.2019 16.7.2019 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech - 2019
Obsah (349 kB, PDF)
27.6.2019 16.7.2019 Záměr na pronájem nemovitosti - parc. č. 4290
Obsah (724 kB, PDF)
13.6.2019 28.6.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (728 kB, PDF)
6.6.2019 27.6.2019 Návrh závěrečného účtu Obce Těšetice za rok 2018 (Zpráva      o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 zde)  
Obsah (1338 kB, PDF)
zde (2026 kB, PDF)
4.6.2019 19.6.2019 VAK Znojemsko - Návrh závěrečného účtu 2018  a přílohy:  Výkaz FIN 2-12, Zpráva o výsledcích přezkumu hospodaření, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výkaz FIN 2-12 (143 kB, PDF)
Rozvaha (102 kB, PDF)
Příloha (112 kB, PDF)
23.5.2019 15.8.2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 obce Těšetice
Obsah (2026 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na nákup pozemku parc. č. 299/29 
Obsah (681 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/2 a parc. č. 707/64
Obsah (692 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 709/35
Obsah (658 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/3
Obsah (656 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/2
Obsah (662 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 3133/1
Obsah (689 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/30 a parc. č. 299/18
Obsah (717 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/31 
Obsah (706 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 299/33 a parc. č. 299/32
Obsah (702 kB, PDF)
23.5.2019 11.6.2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 4193 a parc. č. 4211
Obsah (786 kB, PDF)
23.5.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Těšetice na rok 2020 - 2022
Obsah (761 kB, PDF)
7.5.2019 23.5.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (407 kB, PDF)
7.5.2019 27.6.2019 VAK - Oznámení o zveřejněných dokumentech - 2019  
Obsah (333 kB, PDF)
2.5.2019 27.5.2019 Oznámení o době a místě konání voleb  do Evropského parlamentu na území České republiky
Obsah (469 kB, PDF)
26.4.2019 27.5.2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Obsah (376 kB, PDF)
25.4.2019 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu obce Těšetice  na rok 2020 - 2022
Obsah (779 kB, PDF)
24.4.2019 28.5.2019 Daníž - Návrh rozpočtu svazku na rok 2019
Obsah (261 kB, PDF)
24.4.2019 28.5.2019 Daníž - Návrh závěrečného účtu za rok 2018           - Výkaz FIN            - Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. za rok 2018
Obsah (128 kB, PDF)
Obsah (3758 kB, PDF)
Obsah (1353 kB, PDF)
16.4.2019 18.5.2019 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
Obsah (242 kB, PDF)
12.4.2019 25.4.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (62 kB, DOC)
9.4.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy
Obsah (1202 kB, PDF)
22.3.2019 27.5.2019 Volby do Evropského parlamentu: Stanovení minimálního počtu členů OVK
Obsah (62 kB, DOC)
12.3.2019 27.3.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (383 kB, PDF)
12.3.2019 27.3.2019 Veřejná vyhláška s návrhem opatření obecné povahy: Veřejná vyhláška Návrh opatření Vzor záznamů
Obsah (144 kB, PDF)
Obsah (507 kB, PDF)
Obsah (136 kB, PDF)
26.2.2019 26.3.2019 Oznámení o zahájení řízení k žádosti o povolení výjimky
Obsah (195 kB, PDF)
14.2.2019 14.3.2019 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti č.p. 103
Obsah (1242 kB, PDF)
6.2.2019 21.2.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Obsah (388 kB, PDF)
17.1.2019 Zveřejňování dokumentů podle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obsah (346 kB, PDF)
17.1.2019 18.1.2020 Výzva majitelům hrobových míst
Obsah (396 kB, PDF)
16.1.2019 14.2.2019 KÚ JMK - Veřejná vyhláška: Vyhláška Vyhláška Zpr