Archiv úřední desky 2017

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
28.12.2017 27.1.2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České Republiky
Obsah (420 kB, PDF)
21.12.2017 27.1.2018 Jmenování členů okrskové volební komise
Obsah (396 kB, PDF)
19.12.2017 5.1.2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (329 kB, PDF)
18.12.2017 Oznámení o zveřejněných dokumentech - VAK Znojemsko
Obsah (493 kB, PDF)
15.12.2017 Zveřejňování dokumentů SVO Daníž podle novely č. 250/2000 Sb.
Obsah (129 kB, PDF)
15.12.2017 2.1.2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - bobr evropský
Obsah (296 kB, PDF)
5.12.2017 21.12.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (475 kB, PDF)
4.12.2017 20.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 VAK Znojmesko
Obsah (1362 kB, PDF)
4.12.2017 20.12.2017 Návrh střednědobého výhledu VAK Znojmesko 
Obsah (306 kB, PDF)
1.12.2017 27.1.2018 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Obsah (326 kB, PDF)
28.11.2017 27.1.2018 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Obsah (317 kB, PDF)
22.11.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu na období 2019 - 2020
Obsah (474 kB, PDF)
13.11.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (290 kB, PDF)
13.11.2017 27.1.2018 Stanovení minimálního počtu členů OVK
Obsah (346 kB, PDF)
8.11.2017 24.11.2017 Veřejná vyhláška - opZnojemskoatření obecné povahy
Obsah (1546 kB, PDF)
7.11.2017 23.11.2017 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Obsah (666 kB, PDF)
7.11.2017 Oznámení o zveřejněných dokumentech - VAK Znojmo
Obsah (492 kB, PDF)
6.11.2017 22.11.2017 Návrh opatření obecné povahy
Obsah (1725 kB, PDF)
3.11.2017 20.11.2017 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Obsah (660 kB, PDF)
Příloha (4025 kB, PDF)
2.11.2017 20.11.2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení
Obsah (836 kB, PDF)
31.10.2017 16.11.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (450 kB, PDF)
30.10.2017 15.11.2017 Opatření obecné povahy
Obsah (1056 kB, PDF)
23.10.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (282 kB, PDF)
16.10.2017 1.11.2017 Záměr na prodej pozemku
Obsah (421 kB, PDF)
9.10.2017 Oznámení o zveřejněných dokumentech - VAK Znojemsko
Obsah (375 kB, PDF)
5.10.2017 21.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obsah (423 kB, PDF)
4.10.2017 20.10.2017 Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb. v roce 2016
Obsah (439 kB, PDF)
4.10.2017 20.10.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (421 kB, PDF)
3.10.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (292 kB, PDF)
22.9.2017 9.10.2017 Návrh opatření obecné povahy
Obsah (1154 kB, PDF)
20.9.2017 6.10.2017 Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (371 kB, PDF)
18.9.2017 4.10.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
Obsah (422 kB, PDF)
18.9.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 2/2017 - SZVO Daníž
Obsah (204 kB, PDF)
14.9.2017 Oznámení o zveřejněných dokumentech - VAK Znojemsko
Obsah (359 kB, PDF)
6.9.2017 21.9.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (413 kB, PDF)
6.9.2017 21.10.2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Obsah (348 kB, PDF)
4.9.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (292 kB, PDF)
4.9.2017 21.10.2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obsah (369 kB, PDF)
18.8.2017 21.10.2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR konané ve dne 20. a 21. října 2017
Obsah (315 kB, PDF)
18.8.2017 13.9.2017 Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy
Obsah (415 kB, PDF)
18.8.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (292 kB, PDF)
14.8.2017 30.8.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah (616 kB, PDF)
9.8.2017 25.8.2017 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba
Obsah (1001 kB, PDF)
7.8.2017 23.8.2017 Veřejná vyhláška Stavební povolení - II/413, III/41316 Těšetice průtah - C 301 Dešťová kanalizace - silnice II/413, C 302 Dešťová kanalizace - silnice III/41316, C 361 Úprava vodovodu - silnice II/413, C 363 Úprava vodovodu - silnice III/4131
Obsah (1837 kB, PDF)
1.8.2017 17.8.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (456 kB, PDF)
26.7.2017 11.8.2017 Pozvánka na mimořádně zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (352 kB, PDF)
24.7.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (292 kB, PDF)
24.7.2017 Oznámení
Obsah (246 kB, PDF)
24.7.2017 Oznámení
Obsah (224 kB, PDF)
24.7.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 1/2017 - SZVO Daníž
Obsah (206 kB, PDF)
4.7.2017 20.7.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (479 kB, PDF)
3.7.2017 Oznámení
Obsah (231 kB, PDF)
26.6.2017 12.7.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecní povahy, stanovení místní úpravy provozu na PK
Obsah (551 kB, PDF)
26.6.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (285 kB, PDF)
26.6.2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017 a schváleného závěrečného účtu za rok 2016 SZVO Daníž
Obsah (241 kB, PDF)
16.6.2017 3.7.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah (391 kB, PDF)
16.6.2017 3.7.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah (383 kB, PDF)
15.6.2017 3.7.2017 Návrh závěrečného účtu DSO Vodovody a kanalizace Znojemsko
Obsah  (474 kB, PDF)
Příloha (534 kB, PDF)
Příloha (139 kB, PDF)
Příloha (338 kB, PDF)
Příloha (532 kB, PDF)
Příloha (533 kB, PDF)
Příloha (27 kB, DOC)
Příloha (524 kB, PDF)
Příloha (362 kB, PDF)
Příloha (79 kB, PDF)
Příloha (79 kB, PDF)
Příloha (121 kB, PDF)
Příloha (101 kB, PDF)
Příloha (523 kB, PDF)
Příloha (273 kB, PDF)
Příloha (428 kB, PDF)
Příloha (460 kB, PDF)
Příloha (506 kB, PDF)
Příloha (96 kB, PDF)
Příloha (1178 kB, PDF)
7.6.2017 22.6.2017 Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ za rok 2016 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku znojemských vinařský obcí DANÍŽ za rok 2016 - obsah Fin 2-12 M Rozvaha Výsledo
Obsah (143 kB, PDF)
obsah (1520 kB, PDF)
Fin 2-12 M (2272 kB, PDF)
Rozvaha (395 kB, PDF)
Výsledovka (423 kB, PDF)
Příloha (2461 kB, PDF)
7.6.2017 23.6.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (548 kB, PDF)
7.6.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (507 kB, PDF)
5.6.2017 21.6.2017 Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení
Obsah (1698 kB, PDF)
26.5.2017 26.6.2017 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím   
Obsah (625 kB, PDF)
26.5.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (459 kB, PDF)
23.5.2017 8.6.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah  (578 kB, PDF)
23.5.2017 8.6.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah  (598 kB, PDF)
22.5.2017 7.6.2017 Pozvánka na mimořádně zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah  (348 kB, PDF)
19.5.2017 5.6.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na PK
Obsah (855 kB, PDF)
10.5.2017 26.5.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (407 kB, PDF)
10.5.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (396 kB, PDF)
5.5.2017 22.5.2017 Veřejná vyhláška 
Obsah (412 kB, PDF)
5.5.2017 22.5.2017 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy , stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Obsah (527 kB, PDF)
26.4.2017 29.5.2017 Veřejná vyhláška
Obsah (382 kB, PDF)
25.4.2017 11.5.2017 Veřejná vyhláška  
Obsah  (572 kB, PDF)
25.4.2017 11.5.2017 Pozvánka na mimořádně zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah  (367 kB, PDF)
24.4.2017 Oznámení
Obsah (245 kB, PDF)
21.4.2017 19.5.2017 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2016 FIN 2-12M - Obsah Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2016 - Obsah
Obsah (8979 kB, PDF)
Obsah (444 kB, PDF)
Obsah (1980 kB, PDF)
21.4.2017 9.5.2017 Záměr na prodej pozemku
Obsah (752 kB, PDF)
21.4.2017 9.5.2017 Záměr na prodej pozemku
Obsah (699 kB, PDF)
21.4.2017 9.5.2017 Záměr na prodej pozemku
Obsah  (696 kB, PDF)
21.4.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (418 kB, PDF)
19.4.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (221 kB, PDF)
4.4.2017 19.4.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (497 kB, PDF)
31.3.2017 18.4.2017 Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 707/5 a 4142/1 v k.ú. Těšetice u Znojma, z důvodu úpravy v jízdě na MK v obci Těšetice
Stanovení (759 kB, PDF)
Výzva (478 kB, PDF)
23.3.2017 7.4.2017 Záměr prodat pozemek
Obsah (757 kB, PDF)
23.3.2017 7.4.2017 Záměr prodat pozemky
Obsah (759 kB, PDF)
22.3.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - VAK Znojemsko
Obsah (268 kB, PDF)
22.3.2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtového provizoria - SZVO Daníž
Obsah (192 kB, PDF)
22.3.2017 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu - SZVO Daníž
Obsah (194 kB, PDF)
17.3.2017 Oznámení na úřední desce o zveřejňovaných dokumentech dle zákona č. 250/2000 Sb., a rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
Obsah (472 kB, PDF)
14.3.2017 29.3.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (347 kB, PDF)
1.3.2017 Návrh rozpočtu svazku na rok 2017
Obsah (483 kB, PDF)
1.3.2017 15.3.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (518 kB, PDF)
23.2.2017 11.3.2017 Dražební vyhláška
Obsah (183 kB, PDF)
22.2.2017 10.3.2017 Výroční zpráva za rok 2016
Obsah (434 kB, PDF)
13.2.2017 1.3.2017 Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Těšetice
Obsah (9546 kB, PDF)
13.2.2017 1.3.2017 Informace o přijetí opatřední k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
Obsah (468 kB, PDF)
8.2.2017 10.3.2017 Veřejná vyhláška 
Obsah (507 kB, PDF)
7.2.2017 22.2.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (459 kB, PDF)
20.1.2017 4.2.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (151 kB, PDF)
13.1.2017 30.1.2017 Nařízení státní veterinární správy
Obsah (418 kB, PDF)
13.1.2017 30.1.2017 Nařízení státní veterinární správy
Obsah (396 kB, PDF)
11.1.2017 27.1.2017 Oznámení 
Obsah (221 kB, PDF)
4.1.2017 19.1.2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (472 kB, PDF)