Archiv úřední desky 2016

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
7.12.2016 22.12.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (484 kB, PDF)
6.12.2016 22.12.2016 Návrh rozpočtu ZSO VaK Znojemsko na rok 2017
Obsah (203 kB, PDF)
6.12.2016 22.12.2016 Rozpočtový výhled ZSO VaK Znojemsko na období 2018 - 2020
Obsah (124 kB, PDF)
2.12.2016 5.1.2017 Veřejná vyhláška
Obsah (691 kB, PDF)
28.11.2016 14.12.2016 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2017
Obsah (1358 kB, PDF)
22.11.2016 22.2.2017 Oznámení o zamyšleném převodu
Obsah (411 kB, PDF)
7.11.2016 23.11.2016 Nařízení obce Těšetice č. 01/2016, kterým se vydává tržní řád
Obsah (447 kB, PDF)
2.11.2016 17.11.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (437 kB, PDF)
20.10.2016 4.11.2016 Veřejná vyhláška
Obsah (666 kB, PDF)
5.10.2016 20.10.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (386 kB, PDF)
20.9.2016 10.10.2016 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Obsah (396 kB, PDF)
14.9.2016 31.10.2016 Sdělení vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecního dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.
Obsah (250 kB, PDF)
7.9.2016 6.9.2026 Seznam nemovitých věcí
Obsah (111 kB, PDF)
7.9.2016 22.9.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (424 kB, PDF)
31.8.2016 16.9.2016 Dražební vyhláška
Obsah (211 kB, PDF)
30.8.2016 14.9.2016 Oznámení záměru o zrušení podílového spoluvlastnictví pozemků
Obsah (469 kB, PDF)
24.8.2016 10.10.2016 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Obsah (355 kB, PDF)
8.8.2016 10.10.2016 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů
Obsah (356 kB, PDF)
8.8.2016 10.10.2016 Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Obsah (323 kB, PDF)
3.8.2016 19.8.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (397 kB, PDF)
1.8.2016 17.8.2016 Veřejná vyhláška
Obsah (217 kB, PDF)
7.7.2016 23.7.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (390 kB, PDF)
17.6.2016 3.7.2016 Výzva k podání nabídka na veřejnou zakázku na akci: "KD Těšetice - stavební úpravy - I. etapa"
Obsah (73 kB, PDF)
9.6.2016 25.6.2016 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružerní obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2015
Příloha č. 1 (126 kB, PDF)
Příloha č. 2 (245 kB, PDF)
Příloha č. 3 (220 kB, PDF)
Příloha č. 4 (27 kB, DOC)
Příloha č. 5 (361 kB, PDF)
Příloha č. 6 (79 kB, PDF)
Příloha č. 7 (80 kB, PDF)
Příloha č. 8 (122 kB, PDF)
Příloha č. 9 (102 kB, PDF)
Příloha č. 10 (419 kB, PDF)
Příloha č. 11 (469 kB, PDF)
Příloha č. 12 (442 kB, PDF)
Příloha č.13 (97 kB, PDF)
Příloha č. 14 (3385 kB, PDF)
Příloha č. 15 (250 kB, PDF)
6.6.2016 22.6.2016 Opatření obecné povahy
Opatření (451 kB, PDF)
Příloha č. 1 (4972 kB, PDF)
Příloha č. 2 (176 kB, PDF)
Příloha č. 3 (835 kB, PDF)
Příloha č. 4 (313 kB, PDF)
Příloha č. 5 (287 kB, PDF)
1.6.2016 16.6.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (501 kB, PDF)
16.5.2016 1.6.2016 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Obsah (209 kB, PDF)
16.5.2016 1.6.2016 Dražební vyhláška
Obsah (377 kB, PDF)
11.5.2016 23.6.2016 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání
Obsah (209 kB, PDF)
9.5.2016 25.5.2016 Výroční zpráva za rok 2015
Obsah (659 kB, PDF)
4.5.2016 20.5.2016 Návrh závěrečného účtu za rok 2015 Svazku Znojemských vinařských obcí "DANÍŽ"
příloha č. 1 (145 kB, PDF)
příloha č. 2 (2101 kB, PDF)
příloha č. 3 (145 kB, PDF)
příloha č. 4 (2339 kB, PDF)
příloha č. 5 (395 kB, PDF)
příloha č. 6 (2170 kB, PDF)
4.5.2016 20.5.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy
Obsah (597 kB, PDF)
4.5.2016 20.5.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (684 kB, PDF)
28.4.2016 14.5.2016 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Obsah (268 kB, PDF)
28.4.2016 31.5.2016 Veřejná vyhláška
Obsah (91 kB, PDF)
27.4.2016 27.7.2016 Oznámení o zamyšleném převodu 
Obsah (806 kB, PDF)
26.4.2016 10.6.2016 Veřejná vyhlláška - zveřejnění návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udriželný rozvoj území
Obsah (126 kB, PDF)
25.4.2016 11.5.2016 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I. třídy
Obsah (597 kB, PDF)
13.4.2016 29.4.2016 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2015, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2015,  Výkaz Fin 2-12 za obec Těšetice, Rozvaha - bilance za obec Těšetice,Výkaz zisků a ztrát za obec Těšetice, Příloha účetní závěrky za obe
6.4.2016 22.4.2016 Exekuční příkaz
Obsah (1191 kB, PDF)
6.4.2016 22.4.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitlelstva obce Těšetice
Obsah (645 kB, PDF)
23.3.2016 8.4.2016 Dražební vyhláška
Obsah (107 kB, PDF)
21.3.2016 13.4.2016 Návrh rozpočtu svazku na rok 2016
Obsah (169 kB, PDF)
16.3.2016 1.4.2016 Oznámení o výkonu topografických parcí pro aktualizaci "ZABAGED" v roce 2016
Obsah (586 kB, PDF)
15.3.2016 31.3.2016 Exekuční příkaz
Obsah (304 kB, PDF)
2.3.2016 18.3.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitlelstva obce Těšetice
Obsah (546 kB, PDF)
22.2.2016 9.3.2016 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (954 kB, PDF)
22.2.2016 9.3.2016 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (818 kB, PDF)
22.2.2016 9.3.2016 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (1089 kB, PDF)
3.2.2016 19.2.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (730 kB, PDF)
29.1.2016 14.2.2016 Oznámení záměru na uzavření pachtovní smlouvy
Obsah (2419 kB, PDF)
22.1.2016 7.2.2016 Dražební vyhláška, vyrozumění
Obsah (3919 kB, PDF)
vyrozumění (124 kB, PDF)
18.1.2016 3.2.2016 Dražební vyhláška
Obsah (3128 kB, PDF)
13.1.2016 29.1.2016 Oznámení o vydání opatření obecné povahy Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry Opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje
PDF (1702 kB, PDF)
PDF (187 kB, PDF)
PDF (185 kB, PDF)
PDF (185 kB, PDF)
6.1.2016 22.1.2016 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (741 kB, PDF)