Archiv úřední desky 2015

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
14.12.2015 30.12.2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Výzva podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obsah (112 kB, PDF)
7.12.2015 23.12.2015 Povzánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (646 kB, PDF)
7.12.2015 23.12.2015 Návrh rozpočtu svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko na rok 2016
Obsah (195 kB, PDF)
7.12.2015 23.12.2015 Rozpočtový výhled svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko na období 2017 - 2019
Obsah (157 kB, PDF)
30.11.2015 16.12.2015 Konkurs na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice
Obsah (719 kB, PDF)
13.11.2015 29.11.2015 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2016
Obsah (2042 kB, PDF)
13.11.2015 29.11.2015 Rozhodnutí - ŘSD ČR, Brno, prodloužení platnosti územního rozhodnutí, silnice I/53 Znojmo-Lechovice
Obsah (1270 kB, PDF)
2.11.2015 18.11.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (266 kB, PDF)
30.10.2015 16.11.2015 Konkurs na pozici ředitel/ka Mateřské školy Těšetice, Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice
Obsah (680 kB, PDF)
5.10.2015 21.10.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (264 kB, PDF)
5.10.2015 21.10.2015 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí
Obsah (2293 kB, PDF)
25.9.2015 12.10.2015 Oznámení záměru směny pozemků
Obsah (110 kB, PDF)
7.9.2015 23.9.2015 Oznámení o zrušení zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (111 kB, PDF)
20.8.2015 31.10.2015 Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.
Obsah (1820 kB, PDF)
3.8.2015 19.8.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (228 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (159 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (173 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (166 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (150 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (164 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (160 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (153 kB, PDF)
24.7.2015 10.8.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (168 kB, PDF)
20.7.2015 5.8.2015 Veřejná vyhláška, návrh opatření obecné povahy, program zlepšování kvality ovzduší, 
Veřejná vyhláška (286 kB, PDF)
3.7.2015 19.7.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (231 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (143 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (150 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (148 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (148 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (151 kB, PDF)
26.6.2015 13.7.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (147 kB, PDF)
17.6.2015 15.7.2015 Oznámení o výběrovém řízení
Obsah (9438 kB, PDF)
8.6.2015 24.6.2015 Návrh závěrečného účtu svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2014
příloha č. 1 (346 kB, PDF)
  (77 kB, PDF)
příloha č. 2 (77 kB, PDF)
  příloha č. 3 (79 kB, PDF)
  příloha č. 4 (124 kB, PDF)
příloha č. 5 (100 kB, PDF)
příloha č. 6 (226 kB, PDF)
příloha č. 7 (52 kB, PDF)
příloha č. 8 (52 kB, PDF)
příloha č. 9 (138 kB, PDF)
příloha č.10 (96 kB, PDF)
příloha č.11 (3612 kB, PDF)
1.6.2015 17.6.2015 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Výzva podle ust. § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků
Obsah (109 kB, PDF)
1.6.2015 17.6.2015 Usnesení o zastavení komplexní pozemkové úpravy
Obsah (230 kB, PDF)
1.6.2015 17.6.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (229 kB, PDF)
22.5.2015 8.6.2015 Oznámení záměru směny pozemků
Obsah (111 kB, PDF)
22.5.2015 8.6.2015 Oznámení záměru směny pozemků
Obsah (109 kB, PDF)
22.5.2015 8.6.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemků
Obsah (126 kB, PDF)
22.5.2015 8.6.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (126 kB, PDF)
22.5.2015 8.6.2015 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (126 kB, PDF)
15.5.2015 31.5.2015 Výroční zpráva za rok 2014
Obsah (136 kB, PDF)
4.5.2015 20.5.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (106 kB, PDF)
29.4.2015 15.6.2015 Veřejná vyhláška
Obsah (67 kB, PDF)
29.4.2015 16.5.2015 Dražební vyhláška
Obsah (585 kB, PDF)
24.4.2015 11.5.2015 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2014, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšetice za rok 2014, Schválený rozpočet na rok 2014, Rozpočtová opatření 2014, Výkaz Fin 2-12 za obec Těšetice, Rozvaha - bilance za obec Těšetice, Výkaz zis
24.4.2015 11.5.2015 Oznámení záměru směny pozemku
Obsah (114 kB, PDF)
8.4.2015 7.5.2015 Oznámení o výběrovém řízení čís. BZN/4/2015 a jeho podmínkách
Obsah (4209 kB, PDF)
8.4.2015 24.4.2015 Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014, srovnávací tabulka inventurních soupisů, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha 
rozvaha (291 kB, PDF)
příloha  (2128 kB, PDF)
5.4.2015 21.4.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (228 kB, PDF)
5.4.2015 22.6.2015 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek, návrh opatření obecné povahy
26.3.2015 11.4.2015 Oznámení aplikace přípravku zvláště nebezpečného pro včely
Obsah (179 kB, PDF)
23.3.2015 6.5.2015 Veřejná vyhláška
Obsah (442 kB, PDF)
2.3.2015 18.3.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (227 kB, PDF)
2.3.2015 18.3.2015 Návrh rozpočtu svazku na rok 2015
Obsah (166 kB, PDF)
24.2.2015 31.12.2018 Upozornění na uzavření mezi městem Znojmem a obcí Těšetice o výkonu přenesené působnosti o zrušení údaje místu trvalého pobytu
Obsah (268 kB, PDF)
18.2.2015 6.3.2015 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (202 kB, PDF)
18.2.2015 6.3.2015 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (187 kB, PDF)
18.2.2015 6.3.2015 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (155 kB, PDF)
18.2.2015 6.3.2015 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (744 kB, PDF)
11.2.2015 10.2.2025 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.2.2015
Obsah (110 kB, PDF)
5.2.2015 21.2.2015 Dražební vyhláška
Obsah (101 kB, PDF)
2.2.2015 18.2.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (230 kB, PDF)
5.1.2015 21.1.2015 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (225 kB, PDF)