Archiv úřední desky 2014

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
3.12.2014 18.12.2014 Výše ceny vodného a stočného pro rok 2015
Obsah (123 kB, PDF)
3.12.2014 18.12.2014 Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2015
Obsah (398 kB, PDF)
3.12.2014 18.12.2014 Rozpočtový výhled ZSO VAK Znojemsko na období 2016 - 2018 - návrh
Obsah (159 kB, PDF)
27.11.2014 13.12.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah  (112 kB, PDF)
21.11.2014 8.12.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (156 kB, PDF)
21.11.2014 8.12.2014 Oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti
Obsah (122 kB, PDF)
21.11.2014 8.12.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti 
Obsah (156 kB, PDF)
21.11.2014 8.12.2014 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2015 
Obsah (477 kB, PDF)
7.11.2014 23.11.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
Obsah (121 kB, PDF)
24.10.2014 3.11.2014 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (137 kB, PDF)
20.10.2014 5.11.2014 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.10.2014 
příloha č. 1 (196 kB, PDF)
příloha č. 2 (190 kB, PDF)
13.10.2014 29.10.2014 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (57 kB, PDF)
9.9.2014 24.9.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (114 kB, PDF)
29.8.2014 14.9.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (116 kB, PDF)
29.8.2014 10.10.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise   
Obsah (121 kB, PDF)
29.8.2014 14.9.2014 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.7.2014
Obsah (358 kB, PDF)
19.8.2014 4.9.2014 Oznámení záměru směny nemovitosti
Obsah (113 kB, PDF)
19.8.2014 4.9.2014 Uplatňování odchylného postup pro usmrcování špačka obecného 
Obsah (313 kB, PDF)
12.8.2014 28.8.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti 
Obsah (124 kB, PDF)
12.8.2014 28.8.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti 
Obsah (123 kB, PDF)
1.8.2014 17.8.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice 
Obsah (120 kB, PDF)
18.7.2014 10.10.2014 Stanovení stálého volebního okrsku, minimálního počtu členů okrskové volební komise a počet zvláštních prostor pro hlasování v obci Těšetice
Obsah (120 kB, PDF)
18.7.2014 10.10.2014 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Obsah (127 kB, PDF)
18.7.2014 10.10.2014 Stanovemé počtu členů Zastupitelstva obce Těšetice na volební období 2014 - 2018
Obsah (118 kB, PDF)
14.7.2014 14.8.2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu             
Obsah (117 kB, PDF)
30.6.2014 16.7.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice               
Obsah (116 kB, PDF)
5.6.2014 21.6.2014 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2013, zpráva auditora,, vyhodnocení rozpočtu, výkaz o plnění rozpočtu, rozvaha, výkaz zisků a ztrát, příloha
zpráva auditora (616 kB, PDF)
rozvaha (102 kB, PDF)
příloha (114 kB, PDF)
4.6.2014 20.6.2014 Dražební vyhláška
Obsah (134 kB, PDF)
2.6.2014 18.6.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (117 kB, PDF)
29.5.2014 16.6.2014 Nařízení Města Znojma č. 2/2014
Obsah (964 kB, PDF)
28.5.2014 13.6.2014 Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařskách obcí DANÍŽ,zpráva auditora, inventarizační zpráva, příloha , rozvaha, výkaz FIN 2 -12 M
zpráva auditora (398 kB, PDF)
příloha (194 kB, PDF)
rozvaha (180 kB, PDF)
výkaz FIN 2 -12 M (200 kB, PDF)
21.5.2014 6.6.2014 Rozhodnutí o určení hranic pozemků
Obsah (1149 kB, PDF)
7.5.2014 24.5.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Obsah (123 kB, PDF)
5.5.2014 21.5.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah  (120 kB, PDF)
29.4.2014 15.5.2014 Veřejná vyhláška 
Obsah (66 kB, PDF)
23.4.2014 9.5.2014 Dražební vyhláška            
Obsah (134 kB, PDF)
18.4.2014 5.5.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (243 kB, PDF)
18.4.2014 5.5.2014 Oznámení záměru směny nemovitosti
Obsah (58 kB, PDF)
15.4.2014 2.5.2014 Návrh závěrečného ústu obce Těšetice za rok 2013, přílohy k závěrečnému účtu - zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013,rozpočet na rok 2013, souhrn rozpočtových opatření za rok 2013,výkaz FIN2-12, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha, Př
Obsah (762 kB, PDF)
rozpočet na rok 2013 (451 kB, PDF)
výkaz FIN2-12 (442 kB, PDF)
Rozvaha (81 kB, PDF)
Příloha (1077 kB, PDF)
Rozvha MŠ (77 kB, PDF)
Příloha MŠ (1151 kB, PDF)
11.4.2014 27.4.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Obsah (116 kB, PDF)
7.4.2014 23.4.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice               
Obsah (122 kB, PDF)
2.4.2014 18.4.2014 Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě,  sezanm č. 1,seznam č. 2
Obsah (266 kB, PDF)
sezanm č. 1 (196 kB, PDF)
seznam č. 2 (190 kB, PDF)
26.3.2014 11.4.2014 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.   
Obsah (266 kB, PDF)
24.3.2014 9.4.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Obsah  (47 kB, PDF)
20.3.2014 5.4.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Obsah (100 kB, PDF)
20.3.2014 5.4.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Obsah (101 kB, PDF)
17.3.2014 2.4.2014 Návrh rozpočtu svazku za rok 2014 - DANÍŽ              
Obsah (164 kB, PDF)
12.3.2014 28.3.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Stanislava Chlada
Obsah (199 kB, PDF)
12.3.2014 28.3.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Dagmar Roubalové    
Obsah (205 kB, PDF)
12.3.2014 28.3.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Jaroslava Koutníka     
Obsah  (185 kB, PDF)
28.2.2014 16.3.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah  (118 kB, PDF)
21.2.2014 9.3.2014 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí         
Obsah (206 kB, PDF)
17.2.2014 5.3.2014 Veřejná vyhláška               
Obsah (105 kB, PDF)
14.2.2014 3.3.2014 Výzva k podání nabídky
Obsah (243 kB, PDF)
7.2.2014 23.2.2014 Jednoduchá pozemková úprava- upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v katastrálním území Těšetice u Znojma
Obsah (320 kB, PDF)
3.2.2014 19.2.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice               
Obsah (118 kB, PDF)
3.1.2014 19.1.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (118 kB, PDF)