Archiv úřední desky 2013

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
9.12.2013 27.12.2013 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (51 kB, PDF)
9.12.2013 27.12.2013 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (50 kB, PDF)
6.12.2013 23.12.2013 Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (112 kB, PDF)
3.12.2013 19.12.2013 Oznámení záměru bezúplatného převodu majetku
Obsah (53 kB, PDF)
3.12.2013 19.12.2013 Oznámení záměru koupi nemovitosti
Obsah (48 kB, PDF)
2.12.2013 18.12.2013 Návrh rozpočtu svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko na rok 2014
Obsah (334 kB, PDF)
2.12.2013 18.12.2013 Rozpočtový výhled svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko 2015-2017
Obsah (158 kB, PDF)
2.12.2013 18.12.2013 Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014
Obsah (236 kB, PDF)
22.11.2013 8.12.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (116 kB, PDF)
15.11.2013 2.12.2013 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2014
Obsah (378 kB, PDF)
12.11.2013 28.11.2013 Oznámení záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (378 kB, PDF)
7.11.2013 23.11.2013 Rozhodnutí - stavební povolení
Obsah (162 kB, PDF)
1.11.2013 22.11.2013 Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v katastrálním území Těšetice u Znojma - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
Obsah (204 kB, PDF)
31.10.2013 16.11.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (114 kB, PDF)
22.10.2013 7.11.2013 Oznámení záměru pronájmu pozemku
Obsah (140 kB, PDF)
21.10.2013 6.11.2013 Oznámení záměru prodeje movitého majetku
Obsah (125 kB, PDF)
15.10.2013 31.10.2013 Oznámení záměru prodeje movitého majetku 
Obsah (122 kB, PDF)
10.10.2013 26.10.2013 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Obsah (122 kB, PDF)
8.10.2013 25.10.2013 Usnesení o odročení dražebního jednání           
Obsah (109 kB, PDF)
4.10.2013 21.10.2013 Veřejná vyhláška
Obsah (116 kB, PDF)
4.10.2013 21.10.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (116 kB, PDF)
4.10.2013 21.10.2013  Dražební vyhláška
Obsah (198 kB, PDF)
2.10.2013 26.10.2013 Jmrenování zapisovatele okrskové volební komie pro volby od Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Obsah (116 kB, PDF)
30.9.2013 27.11.2013 Dražební vyhláška
Obsah (111 kB, PDF)
25.9.2013 26.10.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obsah (119 kB, PDF)
25.9.2013 26.10.2013 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Obsah (125 kB, PDF)
23.9.2013 9.10.2013 Veřejná vyhláška - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
Obsah (110 kB, PDF)
23.9.2013 9.10.2013 Opatření obecné povahy o odchylném postupu pro usmrcování kormorána velkého
Obsah (305 kB, PDF)
30.8.2013 15.9.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (117 kB, PDF)
28.8.2013 31.10.2013 Vyjádření skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného dle vyhlášky č. 294/2006 Sb.
Obsah (179 kB, PDF)
2.8.2013 18.8.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (118 kB, PDF)
16.7.2013 1.8.2013 Veřejná vyhláška
Obsah (181 kB, PDF)
15.7.2013 31.7.2013 Oznámení záměru prodeje movitého majetku
Obsah (128 kB, PDF)
28.6.2013 15.7.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (120 kB, PDF)
28.5.2013 13.6.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (120 kB, PDF)
24.5.2013 10.6.2013 Výkaz FIN 2-12 - příloha k závěrečnému účtu obce Těšetice za rok 2012
Obsah (443 kB, PDF)
24.5.2013 10.6.2013 Zpráva o výsledku hospodaření obce Těšetice za rok 2012 - příloha k závěrečnému účtu obce Těšetice za rok 2012
Obsah (386 kB, PDF)
24.5.2013 10.6.2013 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2012
Obsah (475 kB, PDF)
22.5.2013 7.6.2013 Výzva k podání nabídky v poptávce pro obec Těšetice "Víceúčelové zařízení Těšetice - střecha"
Obsah (246 kB, PDF)
17.5.2013 3.6.2013 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (124 kB, PDF)
13.5.2013 29.5.2013 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Obsah (266 kB, PDF)
30.4.2013 16.5.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (122 kB, PDF)
24.4.2013 10.5.2013 Závěrečný účet za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí "DANÍŽ"
Obsah (184 kB, PDF)
24.4.2013 10.5.2013  Závěrečný účet za rok 2012 Svazku znojemských vinařských obcí "DANÍŽ" - přílohy
Obsah (4394 kB, PDF)
24.4.2013 27.5.2013 Veřejná vyhláška
Obsah (65 kB, PDF)
15.4.2013 1.5.2013 Oznámení záměru prodeje nemovitosti
Obsah (124 kB, PDF)
15.4.2013 1.5.2013 Oznámení záměru koupi nemovitosti
Obsah (117 kB, PDF)
15.4.2013 1.5.2013 Rozpočet na rok 2013 a plán rozpočtu pro rok 2013 - Znojemské vinařství, o.s.
Obsah (310 kB, PDF)
15.4.2013 1.5.2013 Výzva k podání nabídky na akci: "Oprava střechy MŠ Těšetice"
Obsah (243 kB, PDF)
8.4.2013 24.4.2013 Rozhodnutí o přijetí nových dětí na školní rok 2013 - 2014 do Mateřské školy v Těšeticích
Obsah (84 kB, PDF)
29.3.2013 14.4.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (122 kB, PDF)
7.3.2013 23.3.2013 Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva "Batnice - Těšetice"
Obsah (1473 kB, PDF)
6.3.2013 22.3.2013 Návrh rozpočtu svazku na rok 2013
Obsah (115 kB, PDF)
4.3.2013 20.3.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (120 kB, PDF)
25.2.2013 13.3.2013 Oznámení záměru koupi nemovitosti
Obsah (120 kB, PDF)
20.2.2013 4.4.2013 Konkurs na pracovní místní ředitelky Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Obsah (166 kB, PDF)
8.2.2013 24.2.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (121 kB, PDF)
22.1.2013 22.2.2013 Dražební vyhláška
Obsah (352 kB, PDF)
22.1.2013 22.2.2013 Oprava dražební vyhlášky
Obsah (371 kB, PDF)
15.1.2013 31.1.2013 Oznámení záměru koupi nemovitosti
Obsah (118 kB, PDF)
10.1.2013 10.4.2013 Dražební vyhláška
Obsah (91 kB, PDF)
4.1.2013 20.1.2013 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                                 
Obsah (117 kB, PDF)
4.1.2013 20.1.2013  Smlouva o dílo - Místní komunikace Ke Královské Těšetice     
Obsah (5244 kB, PDF)
13.12.2012 26.1.2013 Oznámení o době a konání voleb prezidenta České republiky
Obsah (122 kB, PDF)
30.11.2012 26.1.2013 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
Obsah (117 kB, PDF)
27.11.2012 26.1.2013 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
Obsah (123 kB, PDF)
12.11.2012 26.1.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obsah (120 kB, PDF)