Archiv úřední desky 2012

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
12.12.2012 28.12.2012 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise
Obsah (121 kB, PDF)
3.12.2012 19.12.2012 Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013
Obsah (322 kB, PDF)
3.12.2012 19.12.2012 Rozpočtový výhled ZSO VAK Znojemsko na období 2014-2016 - návrh
Obsah (155 kB, PDF)
30.11.2012 16.12.2012 Pozvánka na zassedání Zastupitelstva obce Těštice
Obsah (119 kB, PDF)
19.11.2012 4.12.2012 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Obsah (622 kB, PDF)
16.11.2012 10.12.2012 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2013
Obsah (378 kB, PDF)
13.11.2012 29.11.2012 Výzva k podání nabídky na akci:"Místní komunikace Ke Královské"
Obsah (73 kB, PDF)
12.11.2012 26.1.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obsah (120 kB, PDF)
8.11.2012 24.11.2012 Usnesení - dražební vyhláška
Obsah (309 kB, PDF)
5.11.2012 21.11.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (118 kB, PDF)
18.10.2012 18.11.2012 Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012
Obsah (197 kB, PDF)
18.10.2012 18.11.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obsah (197 kB, PDF)
10.10.2012 27.10.2012 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)
Obsah (103 kB, PDF)
5.10.2012 23.10.2012 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Obsah (633 kB, PDF)
27.9.2012 15.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
Obsah (123 kB, PDF)
27.9.2012 13.10.2012 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Těšetice u Znojma
Obsah (7997 kB, PDF)
25.9.2012 11.10.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (113 kB, PDF)
1.9.2012 18.9.2012 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Obsah (117 kB, PDF)
1.9.2012 10.9.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (118 kB, PDF)
28.8.2012 14.9.2012 Informace o počtu a sídlech volebního okrsku
Obsah (122 kB, PDF)
23.8.2012 14.9.2012 Výzva k podání nabídek
Obsah (317 kB, PDF)
22.8.2012 31.10.2012 Vyhláška skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecního dle vyhláška č. 294/2006 Sb.
Obsah (178 kB, PDF)
13.8.2012 30.8.2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Obsah (119 kB, PDF)
1.8.2012 18.8.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (121 kB, PDF)
23.7.2012 9.8.2012 Výzva k podání nabídky
Obsah (204 kB, PDF)
16.7.2012 2.8.2012 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti
Obsah (115 kB, PDF)
12.7.2012 29.7.2012 Výzva k podání nabídek
Obsah (317 kB, PDF)
10.7.2012 27.7.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Těšetice
Obsah (84 kB, PDF)
29.6.2012 16.7.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (117 kB, PDF)
7.6.2012 25.7.2012 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu
Obsah (54 kB, PDF)
5.6.2012 5.9.2012 Oznámení o zamyšleném převodu
Obsah (193 kB, PDF)
4.6.2012 18.6.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (118 kB, PDF)
28.5.2012 14.6.2012 Návrh závěrečného účtu svazku Znojemských vinařských obcí DANÍŽ
Obsah (192 kB, PDF)
25.5.2012 11.6.2012 Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace ke hřbitovu - I.etapa
Obsah (720 kB, PDF)
22.5.2012 8.6.2012 Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těšetice
Obsah (232 kB, PDF)
9.5.2012 26.5.2012 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Obsah (266 kB, PDF)
9.5.2012 24.5.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (114 kB, PDF)
26.4.2012 13.5.2012 Usnesení o odročení dražby nemovitosti
Obsah (63 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Příloha příspěvkové organizce Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Obsah (986 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organice Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Obsah (73 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Obsah (79 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Protokol o výsledku kontroly
Obsah (249 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011
Obsah (472 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Příloha k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2011
Obsah (1125 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Inventarizační zpráva obce Těšetice za rok 2011
Obsah (382 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2001 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Příloha
Obsah (903 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Výkaz zisků a ztrát
Obsah (75 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Rozvaha
Obsah (82 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha výkaz FIN 2-12 M
Obsah (427 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha souhrnný přehled rozpočtových opatření obce Těšetice za rok 2011
Obsah (156 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha rozpočet obce Těšetice na rok 2011
Obsah (366 kB, PDF)
20.4.2012 7.5.2012 Návrh záverečného účtu obce Těšetice za rok 2011
Obsah (464 kB, PDF)
12.4.2012 16.5.2012 Veřejná vyhláška
Obsah (64 kB, PDF)
5.4.2012 22.4.2012 Návrh závěrečného účtu zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko
Obsah (879 kB, PDF)
3.4.2012 16.4.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (114 kB, PDF)
27.3.2012 27.6.2012 Oznámení o zamyšleném převodu
Obsah (194 kB, PDF)
26.3.2012 9.5.2012 Konkurs na pracovní místní ředitelky Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Obsah (166 kB, PDF)
26.3.2012 12.4.2012 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2012 o vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Obsah (223 kB, PDF)
23.3.2012 9.4.2012 Dražební vyhláška - usnesení
Obsah (63 kB, PDF)
22.3.2012 29.3.2012 Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (112 kB, PDF)
19.3.2012 5.4.2012 Výzva k podání nabídky na akci: "Místní komunikace ke hřbitovu - I.etapa"
Obsah (201 kB, PDF)
15.3.2012 3.5.2012 Veřejná vyhláška oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Územního plánu Těšetice
Obsah (923 kB, PDF)
12.3.2012 29.3.2012 Návrh rozpočtu svazku na rok 2012
Obsah (162 kB, PDF)
5.3.2012 22.3.2012 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: "Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice"
Obsah (726 kB, PDF)
5.3.2012 22.3.2012 Veřejná vyhláška
Obsah (109 kB, PDF)
2.3.2012 12.3.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (116 kB, PDF)
1.3.2012 18.3.2012 Rozhodnutí - stavební povolení "Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice
Obsah (661 kB, PDF)
27.2.2012 15.3.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
Obsah (74 kB, PDF)
27.2.2012 15.3.2012 Územní rozhodnutí ÚR/3/12
Obsah (102 kB, PDF)
14.2.2012 2.3.2012 Úzermní rozhodnutí na umístění stavby "Místní komunikace ke Královské"
Obsah (99 kB, PDF)
8.2.2012 25.2.2012 Usnesení o odročení dražby nemovitosti
Obsah (62 kB, PDF)
3.2.2012 13.2.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (116 kB, PDF)
3.2.2012 20.2.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a prozvání k veřejnému ústnímu projednání
Obsah (72 kB, PDF)
3.2.2012 20.2.2012 Oznámení o zahájení stavebního řízení
Obsah (4382 kB, PDF)
2.2.2012 18.2.2012 Veřejná vyhláška
Obsah (1349 kB, PDF)
6.1.2012 16.1.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice
Obsah (120 kB, PDF)
2.1.2012 19.1.2012 Dražební vyhláška - usnesení
Obsah (320 kB, PDF)
2.1.2012 19.1.2012 Dražební vyhláška - usnesení
Obsah (61 kB, PDF)
2.1.2012 19.1.2012 Opatření obecné povahy
Obsah (136 kB, PDF)
19.12.2011 5.1.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání
Obsah (74 kB, PDF)
14.12.2011 2.1.2012 Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání
Obsah (1048 kB, PDF)
22.11.2011 22.2.2012 Oznámení o zamyšleném převodu
Obsah (192 kB, PDF)