Obec Těšetice

RSS 2.0 Mapa webu

Historie

KostelNázev obce Těšetice pochází od osobního jména Těšata. Do roku 1260 vlastnil Těšetice Jindřich z Dobelic, který dne 25. února 1260 daroval svůj dvůr v Těšeticích Louckému klášteru za roční plat dvou hřiven.

Od této doby přecházely Těšetice až do roku 1620 do rukou různých majitelů. Po roce 1620 byly panu Pertoltovi Bohobudovi z Lipého skonfiskovány a v roce 1625 i se statkem krumlovským, k němuž připadly, prodány knížeti Gundakarovi z Lichtenštejna.

Po třicetileté válce byla osada sice německá, ale měla značnou českou menšinu. V osadě bylo tehdy 16 lánů, 4 domy osedlé, 3 nově pusté a 26 starých pustých. Rolí nově obdělaných bylo 110 měr, rolí starých pustých 1562 měr a vinic starých pustých 144 měr.

Poddanské poměry: Těšetice platily o sv. Jiřím a sv. Michala 43 zlatých a 57 krejcarů, dávaly 32 slepic, 167 vajec a týdně robotovalo: 11 sedláků po 3 dnech se 2 koňmi, 4 půlláníci po 3 dnech s 1 koněm a 19 čtvrtláníků po 3 dnech pěšky.

Že byla osada poněmčena teprve v pozdních dobách dosvědčují některá česká jména tratí, jako například : Nádavka, Holitška, Sadky a Hájky. Rozloha obce 676 ha, skoro vesměs plodné půdy. Obecní pozemky měly v roce 1896 22 ha výměry. Roku 1673 byla prý pole pustá a ves téměř liduprázdná. V roce 1772 měla obec 337 obyvatelů, v roce 1834 v 68 domech 436 obyvatelů, v roce 1890 v 89 domech 516 obyvatelů a v roce 1900 498 obyvatelů, zemědělců většinou německé národnosti.

Na místě nynějšího kostela stála nepatrná kaple, která byla zbourána a v letech 1843 - 1847 nahrazena dnešním kostelem, nákladem moravského náboženského fondu. Dne 18. června 1848 byl kostel slavnostně požehnán, zasvěcen Nejsvětější Trojici a odevzdán bohoslužbám.

Místní fara byla zřízena v roce 1821. Protože nebyla používána a udržována, byla dne 20. října 1956 zbourána a vyzískaný materiál byl použit na stavbu již bývalého kulturního domu, který v roce 1995 vyhořel.

Škola byla postavena z náboženského fondu v roce 1829, přestavěna byla v roce 1892 nákladem obce a moderně zřízena v letech 1973 - 1974 nákladem 130000,- Kč. Pro stále ubývající počet žáků byla v roce 1984 uzavřena a přebudována nákladem obce na ubytovnu a jídelnu.

Historie však není úplná, protože se nedochovaly záznamy zejména z doby po 30- leté válce, až po naše nové osvobození v roce1945, kdy i tato, kdysi česká, ale poněmčená obec , byla definitivně osvobozena.

Obecní znak

Znak obce Těšetice

Nástěnka

Nabídka práce Jooble.cz - zde 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva - zde

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

Vzor veřejnoprávní smlouvy - ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - E.on Česká republika  PDF dokument

 

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2018 - PDF zde

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019 - PDF zde

 

Upozornění Policie ČR

Upozornění Policie ČR naleznete v přiloženém PDF dokumentu


 Rozbor vody v MŠ Těšetice

Výsledky rozboru naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

 

 

 

Czechpoint

 logo-krizport.png

 VAše cesty k bezpečí

Kácení dřevin

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  ke stažení zde
  • Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde
Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční a rezervační systém, webdesign Mouser.cz, 2011