Obec Těšetice

RSS 2.0 Mapa webu

Archív úřední desky 2014

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
03.01.2014 19.01.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  118 kB)
03.02.2014 19.02.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                Obsah (PDF, 118 kB)
07.02.2014 23.02.2014 Jednoduchá pozemková úprava- upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v katastrálním území Těšetice u Znojma Obsah (PDF, 320 kB)
14.02.2014 03.03.2014 Výzva k podání nabídky Obsah (PDF, 244 kB)
17.02.2014 05.03.2014 Veřejná vyhláška                Obsah (PDF, 118 kB)
21.02.2014 09.03.2014 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí          Obsah (PDF, 208 kB)
28.02.2014 16.03.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah  (PDF, 118 kB)
12.03.2014 28.03.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Jaroslava Koutníka      Obsah  (PDF, 199 kB)
12.03.2014 28.03.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Dagmar Roubalové     Obsah (PDF, 205 kB)
12.03.2014 28.03.2014 Usnesení o ustanovení opatrovníka p. Stanislava Chlada Obsah (PDF, 185 kB)
17.03.2014 02.04.2014 Návrh rozpočtu svazku za rok 2014 - DANÍŽ               Obsah (PDF, 164 kB)
20.03.2014 05.04.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Obsah (PDF, 100 kB)
20.03.2014 05.04.2014 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí Obsah (PDF, 101 kB)
24.03.2014 09.04.2014 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu Obsah (PDF, 47 kB)
26.03.2014 11.04.2014 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.    Obsah (PDF, 266 kB)
02.04.2014 18.04.2014  Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě,  sezanm č. 1,seznam č. 2 Obsah (PDF, 393 kB)
07.04.2014 23.04.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                Obsah (PDF, 122 kB)
11.04.2014 27.04.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu Obsah (PDF, 116 kB)
15.04.2014 02.05.2014 Návrh závěrečného ústu obce Těšetice za rok 2013, přílohy k závěrečnému účtu - zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2013,rozpočet na rok 2013souhrn rozpočtových opatření za rok 2013,výkaz FIN2-12Rozvaha, Výkaz zisků a ztrátPřílohaPřehled majetku za rok 2013Rozvha MŠVýkaz zisků a ztrát MŠPříloha MŠ Obsah (PDF, 762 kB)
18.04.2014 05.05.2014 Oznámení záměru směny nemovitosti Obsah (PDF, 58 kB)
18.04.2014 05.05.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti Obsah (PDF, 243 kB)
23.04.2014 09.05.2014 Dražební vyhláška             Obsah (PDF, 134 kB)
29.04.2014 15.05.2014 Veřejná vyhláška  Obsah (PDF, 66 kB) 
05.05.2014 21.05.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 120 kB)
07.05.2014 24.05.2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Obsah (PDF, 123 kB)
21.05.2014 06.06.2014 Rozhodnutí o určení hranic pozemků Obsah (PDF, 1149 kB)
28.05.2014 13.06.2014 Návrh závěrečného účtu Svazku znojemských vinařskách obcí DANÍŽ,zpráva auditorainventarizační zprávapříloha , rozvahavýkaz FIN 2 -12 M  
29.05.2014 16.06.2014 Nařízení Města Znojma č. 2/2014 Obsah (PDF, 964 kB)
02.06.2014 18.06.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 117 kB)
04.06.2014 20.06.2014 Dražební vyhláška Obsah (PDF, 134 kB)
05.06.2014 21.06.2014 Návrh závěrečného účtu Zájmového sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko za rok 2013, zpráva auditora,, vyhodnocení rozpočtu, výkaz o plnění rozpočturozvaha, výkaz zisků a ztrátpříloha  
30.06.2014 16.07.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice                Obsah (PDF, 118 kB)
14.07.2014 14.08.2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu              Obsah (PDF, 127 kB)
18.07.2014 10.10.2014 Stanovemé počtu členů Zastupitelstva obce Těšetice na volební období 2014 - 2018 Obsah (PDF, 120 kB)         
18.07.2014 10.10.2014 Stanovení počtu a sídel volebních okrsků Obsah (PDF, 120 kB)
18.07.2014 10.10.2014 Stanovení stálého volebního okrsku, minimálního počtu členů okrskové volební komise a počet zvláštních prostor pro hlasování v obci Těšetice Obsah (PDF, 120 kB)
01.08.2014 17.08.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice  Obsah (PDF, 120 kB)
12.08.2014 28.08.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti  Obsah (PDF,  123 kB)
12.08.2014 28.08.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti  Obsah (PDF,  124 kB)
19.08.2014 04.09.2014 Uplatňování odchylného postup pro usmrcování špačka obecného  Obsah (PDF,  313 kB)
19.08.2014 04.09.2014 Oznámení záměru směny nemovitosti Obsah (PDF,  113 kB)
29.08.2014 14.09.2014 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.7.2014 Obsah (PDF,  113 kB)
29.08.2014 10.10.2014 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise    Obsah (PDF,  121 kB)
29.08.2014 14.09.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  116 kB)
09.09.2014 24.09.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  114 kB)
13.10.2014 29.10.2014 Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  97 kB)
20.10.2014 05.11.2014 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovanými vlastníky se stavem k 1.10.2014  příloha č. 1příloha č. 2 
24.10.2014 03.11.2014 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  137 kB)
07.11.2014 23.11.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice  Obsah (PDF,  121 kB)
21.11.2014 08.12.2014 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2015  Obsah (PDF,  477 kB)
21.11.2014 08.12.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti  Obsah (PDF, 156 kB) 
03.12.2014 18.12.2014 Rozpočtový výhled ZSO VAK Znojemsko na období 2016 - 2018 - návrh Obsah (PDF, 159 kB)
03.12.2014 18.12.2014 Návrh Rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2015 Obsah (PDF, 398 kB)
03.12.2014 18.12.2014 Výše ceny vodného a stočného pro rok 2015 Obsah (PDF, 123 kB)
27.11.2014 13.12.2014 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 112 kB)
21.11.2014 08.12.2014 Oznámení záměru bezúplatného převodu nemovitosti Obsah (PDF, 122 kB)
21.11.2014 08.12.2014 Oznámení záměru prodeje nemovitosti Obsah (PDF, 156 kB)
Obecní znak

Znak obce Těšetice

Nástěnka

Nabídka práce Jooble.cz - zde 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva - zde

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

Vzor veřejnoprávní smlouvy - ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - E.on Česká republika  PDF dokument

 

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2018 - PDF zde

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019 - PDF zde

 

Upozornění Policie ČR

Upozornění Policie ČR naleznete v přiloženém PDF dokumentu


 Rozbor vody v MŠ Těšetice

Výsledky rozboru naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

 

 

 

Czechpoint

 logo-krizport.png

 VAše cesty k bezpečí

Kácení dřevin

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  ke stažení zde
  • Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde
Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční a rezervační systém, webdesign Mouser.cz, 2011