Obec Těšetice

RSS 2.0 Mapa webu

Archiv úřední desky 2012

Vyvěšeno Sejmuto Název a popis Dokumenty
22.11.2011 22.02.2012 Oznámení o zamyšleném převodu Obsah (PDF, 192 kB)
14.12.2011  02.01.2012  Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení a pozvánka k ústnímu jednání   Obsah (PDF, 1048 kB)  
19.12.2011  05.01.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu projednání  Obsah (PDF, 74 kB)  
02.01.2012 19.01.2012 Opatření obecné povahy Obsah (PDF, 136 kB)
02.01.2012 19.01.2012 Dražební vyhláška - usnesení Obsah (PDF, 61 kB)
02.01.2012 19.01.2012 Dražební vyhláška - usnesení Obsah (PDF, 320 kB)
06.01.2012  16.01.2012  Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice   Obsah (PDF, 120 kB)  
02.02.2012  18.02.2012  Veřejná vyhláška  Obsah (PDF, 1342 kB) 
03.02.2012  20.02.2012  Oznámení o zahájení stavebního řízení   Obsah (PDF,  4382 kB) 
03.02.2012  20.02.2012  Oznámení o zahájení územního řízení a prozvání k veřejnému ústnímu projednání  Obsah (PDF,  72 kB) 
03.02.2012  13.02.2012  Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice  Obsah (PDF,  116 kB) 
08.02.2012  25.02.2012  Usnesení o odročení dražby nemovitosti  Obsah (PDF,  62 kB)  
14.02.2012 02.03.2012 Úzermní rozhodnutí na umístění stavby "Místní komunikace ke Královské" Obsah (PDF, 99 kB)
27.02.2012 15.03.2012 Územní rozhodnutí ÚR/3/12 Obsah (PDF, 102 kB)
27.02.2012 15.03.2012 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání Obsah (PDF,  74 kB)
01.03.2012 18.03.2012 Rozhodnutí - stavební povolení "Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice Obsah (PDF, 661 kB)
02.03.2012 12.03.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  116 kB)
05.03.2012 22.03.2012 Veřejná vyhláška Obsah (PDF, 109 kB)
05.03.2012 22.03.2012 Rozhodnutí - stavební povolení na stavbu: "Rozšíření komunikace podél sportovního areálu v obci Těšetice" Obsah (PDF, 726 kB)
12.03.2012 29.03.2012 Návrh rozpočtu svazku na rok 2012 Obsah (PDF,  162 kB)
15.03.2012 03.05.2012 Veřejná vyhláška oznámení o vystavení a veřejném projednání návrhu Územního plánu Těšetice Obsah (PDF, 923 kB)
19.03.2012 05.04.2012 Výzva k podání nabídky na akci: "Místní komunikace ke hřbitovu - I.etapa" Obsah (PDF, 201 kB)
22.03.2012 29.03.2012 Pozvánka na mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 112 kB)
23.03.2012 09.04.2012 Dražební vyhláška - usnesení Obsah (PDF, 63 kB)
26.03.2012 12.04.2012 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje č. 1/2012 o vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru Obsah (PDF, 223 kB)
26.03.2012 09.05.2012 Konkurs na pracovní místní ředitelky Mateřské školy Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obsah (PDF,  166 kB)
27.03.2012 27.06.2012 Oznámení o zamyšleném převodu Obsah (PDF, 194 kB)
03.04.2012 16.04.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  114 kB)
05.04.2012 22.04.2012 Návrh závěrečného účtu zájmového sdružení Vodovody a kanalizace Znojemsko Obsah (PDF, 879 kB)
12.04.2012 16.05.2012 Veřejná vyhláška Obsah (PDF,  64 kB)
20.04.2012 07.05.2012 Návrh záverečného účtu obce Těšetice za rok 2011 Obsah (PDF, 464 kB)
20.04.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha rozpočet obce  Těšetice na rok 2011 Obsah (PDF, 366 kB) 
20.04.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha souhrnný přehled rozpočtových opatření obce Těšetice za rok 2011 Obsah (PDF, 156 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha výkaz FIN 2-12 M Obsah (PDF,  427 kB)
20.04.2012  07.05.2012   Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha  Rozvaha   Obsah (PDF,  82 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha  Výkaz zisků a ztrát Obsah (PDF, 75 kB)
20.04.2012  07.05.20012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha  Příloha Obsah (PDF,  903 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Inventarizační zpráva obce Těšetice za rok 2011   Obsah (PDF,  382 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha  Příloha k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2011  Obsah (PDF,  1125 kB)
20.04.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 Obsah (PDF, 472 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Protokol o výsledku kontroly   Obsah (PDF,  249 kB)
20.04.2012  07.05.2012  Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Rozvaha příspěvkové organizace Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obsah (PDF,  79 kB)
20.04.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Výkaz zisků a ztrát příspěvkové organice Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obsah (PDF, 73 Kb)
20.4.2012 07.05.2012 Návrh závěrečného účtu obce Těšetice za rok 2011 - příloha Příloha příspěvkové organizce Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace Obsah (PDF, 986 kB)
26.04.2012 13.05.2012 Usnesení o odročení dražby nemovitosti Obsah (PDF, 63 kB)
09.05.2012 24.05.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF,  114 kB)
09.05.2012 26.05.2012 Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Obsah (PDF,  266 kB)
22.05.2012 08.06.2012 Obecně závazná vyhláška obce Těšetice č. 1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Těšetice Obsah (PDF, 232 kB)
25.05.2012 11.06.2012 Smlouva o dílo na rekonstrukci místní komunikace ke hřbitovu - I.etapa Obsah (PDF, 720 kB)
28.05.2012 14.06.2012 Návrh závěrečného účtu svazku Znojemských vinařských obcí DANÍŽ Obsah (PDF, 192 kB)
04.06.2012 18.06.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 118 kB)
05.06.2012 05.09.2012 Oznámení o zamyšleném převodu Obsah (PDF, 193 kB)
07.06.2012 25.07.2012 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu Obsah (PDF, 54 kB)
29.06.2012 16.07.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 117 kB)
10.07.2012 27.07.2012 Veřejná vyhláška - oznámení o vydání Územního plánu Těšetice Obsah (PDF, 84 kB)
12.07.2012 29.07.2012 Výzva k podání nabídek Obsah (PDF, 317 kB)
16.07.2012 02.08.2012 Oznámení o záměru pronájmu nemovitosti Obsah (PDF, 115 kB)
23.07.2012 09.08.2012 Výzva k podání nabídky Obsah (PDF, 204 kB)
01.08.2012 18.08.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 121 kB)
13.08.2012 30.08.2012 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obsah (PDF, 119 kB)
23.08.2012 14.09.2012 Výzva k podání nabídek Obsah (PDF, 317 kB)
28.08.2012 14.09.2012 Informace o počtu a sídlech volebního okrsku Obsah (PDF, 122 kB)
01.09.2012 10.09.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 118 kB)
01.09.2012 18.09.2012 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise Obsah (PDF, 117 kB)
25.09.2012 11.10.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 113 kB)
27.09.2012 13.10.2012 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Těšetice u Znojma Obsah (PDF, 7997 kB)
27.09.2012 15.10.2012 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů Obsah (PDF, 123 kB)
05.10.2012 23.10.2012 Oznámení návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Obsah (PDF, 633 kB)
10.10.2012 27.10.2012 Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Obsah (PDF, 103 kB)
22.08.2012 31.10.2012 Vyhláška skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování špačka obecního dle vyhláška č. 294/2006 Sb. Obsah (PDF, 178 kB)
18.10.2012 18.11.2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obsah (PDF, 279 kB)
18.10.2012 18.11.2012 Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 2/2012 Obsah (PDF, 197 kB)
05.11.2012 21.11.2012 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těšetice Obsah (PDF, 118 kB)
08.11.2012 24.11.2012 Usnesení - dražební vyhláška Obsah (PDF, 309 kB)
12.11.2012 26.01.2013 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Obsah (PDF, 120 kB)
13.11.2012 29.11.2012 Výzva k podání nabídky na akci:"Místní komunikace Ke Královské" Obsah (PDF, 243 kB)
16.11.2012 10.12.2012 Návrh rozpočtu obce Těšetice na rok 2013 Obsah (PDF, 378 kB)
19.11.2012 04.12.2012 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Obsah (PDF, 622 kB)
30.11.2012 16.12.2012 Pozvánka na zassedání Zastupitelstva obce Těštice Obsah (PDF, 119 kB)
03.12.2012 19.12.2012 Rozpočtový výhled ZSO VAK Znojemsko na období 2014-2016 - návrh Obsah (PDF, 155 kB)
03.12.2012 19.12.2012 Návrh rozpočtu ZSO VAK Znojemsko na rok 2013 Obsah (PDF, 322 kB)
12.12.2012 28.12.2012 Svolání 1. zasedání okrskové volební komise Obsah (PDF, 121 kB)

 

Obecní znak

Znak obce Těšetice

Nástěnka

Nabídka práce Jooble.cz - zde 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva - zde

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

Vzor veřejnoprávní smlouvy - ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - E.on Česká republika  PDF dokument

 

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2018 - PDF zde

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019 - PDF zde

 

Upozornění Policie ČR

Upozornění Policie ČR naleznete v přiloženém PDF dokumentu


 Rozbor vody v MŠ Těšetice

Výsledky rozboru naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

 

 

 

Czechpoint

 logo-krizport.png

 VAše cesty k bezpečí

Kácení dřevin

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  ke stažení zde
  • Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde
Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční a rezervační systém, webdesign Mouser.cz, 2011