Obec Těšetice

RSS 2.0 Mapa webu

Archeologické nálezy

Archeologické nálezyArcheologové se dostali do Těšetic poprvé v roce 1956. Tehdy prováděla katedra prehistorie Filozofické fakulty brněnské univerzity ze vedení prof. dr. Františka Kalouska, ve spolupráci s tehdejším ředitelem Jihomoravského muzea ve Znojmě Antonínem Hudcem, archeologický výzkum staroslovanského hradiska ve Znojmě-Hradišti. Po oznámení těšetického řídícího p. Bohumila Mejzlíka, že u Těšetic se při rigolaci pod nově zakládaný vinohrad objevují pravěké nálezy, se přesunula část expedice prof. Kalouska do Těšetic a po tři roky tam prováděla záchranné práce za vsí, směrem k Tvořihrázskému lesu, na svahu nad bývalým kamenolomem, v trati, která se od té doby označuje jako „Vinohrady“. Vedením těchto záchranných prací byl jako začínající asistent prof. Kalouska pověřen podepsaný autor tohoto příspěvku; pomáhali mu ostatní kolegové a zvláště studenti archeologie.

Na „Vinohradech“ jsme zjistili osídlení z mladší doby kamenné (neolitu), starší a střední doby bronzové, prozkoumali důležité pohřebiště lidu únětické kultury starší doby bronzové (cca 1600 př.n.l.) s nebožtíky ukládanými v rakvích z dubových klád do hlubokých hrobových jam zavalených balvany z blízkého lomu, a odkryli menší osadu a část birituálního pohřebiště lidu horákovské kultury starší doby železné (halštatské).

V průběhu prací na „Vinohradech“ upoutal pozornost archeologů slunný sprašový svah „Sutny“ nad potokem Těšetičkou/Únanovkou (pod Tvořihrázským lesem), kde se po orbě objevovaly početné stopy pravěkého osídlení, zvláště střepy malovaných keramických nádob, části hliněných lidských sošek, kamenných nástrojů atd. Sondáž ukázala, že jsou tu mimořádně příznivé podmínky pro archeologický výzkum, což potvrdil první větší odkryv o prázdninách 1964. Již tehdy se ukázalo, že na rozlehlé lokalitě v „Sutnách“ (cca 12 ha) jsou zachovány pozůstatky osídlení všech fází neolitu, zvláště špičkové kultury s tzv. moravskou malovanou keramikou (cca 4700-3500 př.n.l.), eneolitu (pozdní doby kamenné), starší a mladší doby bronzové a opět zvláště doby halštatské (cca 700-400 př.n.l.).

Jak se později ukázalo, největší význam zde měla osada lidu s moravskou malovanou keramikou staršího vývojového stupně (cca 4600-4400 př.n.l.) s připojeným kruhovým sociokultovním areálem – „rondelem“, který tu byl zjištěn, jakožto do té doby neznámý typ pravěké architektury, poprvé ve střední Evropě.

Výzkumy v „Sutnách“ probíhají od roku 1967 každoročně až dosud a o jejich jednotlivých etapách a výsledcích pojednají následné příspěvky v těšetickém Zpravodaji.

Vladimír Podborský

Archeologické nálezyArcheologické nálezyArcheologické nálezyArcheologické nálezyArcheologické nálezyArcheologické nálezy

 Archeologické nálezyArcheologické nálezy

Archeologické nálezy  Archeologické nálezy

 

Archeologické nálezy

Obecní znak

Znak obce Těšetice

Nástěnka

Nabídka práce Jooble.cz - zde 

 

Kontroly kotlů na tuhá paliva - zde

 

Žádost o dotaci z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

Vzor veřejnoprávní smlouvy - ke stažení zde

Vyúčtování dotace z rozpočtu obce Těšetice v roce 2017 - ke stažení zde

 

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení distribuční soustavy - E.on Česká republika  PDF dokument

 

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2018 - PDF zde

Svoz komunálního a separovaného odpadu v roce 2019 - PDF zde

 

Upozornění Policie ČR

Upozornění Policie ČR naleznete v přiloženém PDF dokumentu


 Rozbor vody v MŠ Těšetice

Výsledky rozboru naleznete v přiloženém PDF dokumentu.

 

 

 

 

Czechpoint

 logo-krizport.png

 VAše cesty k bezpečí

Kácení dřevin

  • Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les  ke stažení zde
  • Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ke stažení zde
Mapa webu | RSS kanál | Administrace | Redakční a rezervační systém, webdesign Mouser.cz, 2011